Bijdrage aan natuurbescherming

Naast het organiseren van reizen adviseert All for Nature natuurbeschermingsprojecten op het gebied van fondsenwerving en gebruik van sponsoring.

projectinzet

Inzet bij N/a’an ku se

Duurzaam toerisme
Als duurzaam toerisme goed wordt doorgevoerd levert het inkomsten op voor de lokale bevolking en biedt daarmee een alternatief voor illegale activiteiten als houtkap en stroperij. De lokale bevolking krijgt een belang bij het behoud van de natuur.

Donatie in de reissom
Iedere reis via All for Nature Travel draagt ook direct bij aan natuurbescherming doordat er per reis een serieuze donatie wordt gedaan aan een natuurbeschermingsproject. Maar ook indirect geven we natuurbeschermingsprojecten extra inkomsten door hen bij onze reizen te betrekken en mee te laten werken aan het reisprogramma.

Aandacht voor de natuur op onze planeet
All for Nature brengt natuurbescherming onder de aandacht via al haar communicatiemiddelen en zij hoopt haar reizigers te beïnvloeden met ongerepte natuur en de kritische toestand waarin de dieren, die iedereen op zijn of haar reis hoopt te zien, verkeren.

All for Nature heeft hier de Biodiversity Innovation Award 2011 voor in ontvangst mogen nemen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Een bewijs dat de reizen van All for Nature daadwerkelijk een belangrijke bijdrage leveren aan behoud en verbetering van de biodiversiteit op deze wereld.

In het Duurzaam Toerisme & MVO beleid van All for Nature staat geformuleerd dat minimaal 10% van haar omzet ieder jaar wordt geïnvesteerd in natuurbescherming. Partners als het WWF, Jane Goodall Institute, Dain Fossey Gorilla Fund en de Charles Darwin Foundation mogen op onze ondersteuning rekenen. Kijk hier voor een compleet overzicht van alle partners.

Oprichter Annemiek van Gijn kent natuurbescherming als geen ander vanuit haar bestuursfunctie voor de GlobeGuards, voorheen Federatie voor Internationale Natuurbescherming. In het verleden werkte zij ook als European Representative voor TOFTigers en probeerde zij andere reisorganisaties in Europa te betrekken bij duurzaam toerisme naar India ten behoeve van tijgerbescherming.