Privacy Beleid & Disclaimer

De bescherming van persoonsgegevens neemt bij All for Nature een belangrijke plaats in. All for Nature draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Uw persoonsgegevens

All for Nature houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens als u met ons reist

 • Voor het boeken van uw reis hebben wij persoonsgegevens van u nodig, zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en paspoortgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot uw reis. Bijvoorbeeld voor uw factuur, details over uw reis, permits in de Nationale Parken, verzekeringen, tickets of het bereiken van thuisblijvers in een noodgeval. Persoonlijke gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u de kopie van uw paspoort op een veilige manier aan te leveren door gebruik te maken van de KopieID app. Of u krast het BSN nummer weg (let op 2 x) op de kopie en zet groot ‘kopie’ op uw foto en vermeld datum van kopie.
  Wij verwijderen de kopie van uw paspoort na 3 jaar;
 • Uw gegevens kunnen door All for Nature worden gebruikt om u te informeren over relevante reisgerelateerde producten, diensten en aanbiedingen. Indien u hier bezwaar tegen hebt, vragen wij u contact met ons op te nemen;
 • Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief en wilt u deze niet meer ontvangen? Meld u zich dan af via de afmeldbutton in de nieuwsbrief.

Automatisch verzamelde informatie

Als u onze website bezoekt, registreren wij zeer beperkt gegevens van u. Deze gebruiken we uitsluitend om onze website te kunnen evalueren en verbeteren:

 • Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics-cookies;
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
 • Wij hebben ervoor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Disclaimer

Personen die de websites allfornature.nl en allfornaturetravel.com oproepen verklaren daarmee akkoord te gaan met de onderstaande disclaimer:

 1. De gehele inhoud van de website van All for Nature B.V. is door de auteurswet beschermd. Alle rechten behoren toe aan All for Nature of aan derden. De onderdelen op de websites allfornature.nl en allfornaturetravel.com zijn alleen vrij toegankelijk om te gebruiken voor browsingdoeleinden. Reproductie van de inhoud of delen daarvan is alleen toegestaan met uitdrukkelijke vermelding van allfornature.nl of allfornaturetravel.com. Het reproduceren, verspreiden, aanpassen, verzenden, kopiëren, bewaren en doorzenden van onderdelen van deze websites voor openbare of commerciële doelstelling zonder voorafgaande toestemming van All for Nature B.V. is verboden.
 2. All for Nature B.V. spant zich in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De inhoud kan ten allen tijden worden gewijzigd zonder aankondiging vooraf. All for Nature B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade, die voortkomt uit de toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot onderdelen van de bovenvermelde websites of uit de koppeling met andere websites.

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 3 mei 2018. Mocht u vragen hebben over of commentaar op de disclaimer en het privacy beleid dan kunt u contact opnemen via info@allfornature.nl