Reisvoorwaarden ANVR & All for Nature Travel

Op alle reizen van All for Nature Travel zijn de ANVR-Reizigersvoorwaarden met de desbetreffende aanvullende voorwaarden van toepassing. De ANVR heeft zijn voorwaarden per 1 juli 2018 aangepast.

De ANVR-Reizigersvoorwaarden leest u hier

De oude ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden) voor reizen geboekt voor 1 juli 2018 leest u hier

Aanvullende voorwaarden All for Nature Travel

Artikel 1.4 Werkdagen
De zaterdag is bij All for Nature Travel geen officiële werkdag.

Artikel 4.3 Groepsreisvoorwaarden
ANVR: De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk 20 dagen voor vertrek in kennis.
All for Nature hanteert de volgende voorwaarden: Een groepsreis kan door ons tot 8 weken voor vertrek worden geannuleerd als het aantal deelnemers onverhoopt te klein is. De ANVR hanteert 20 dagen, maar zo kort voor vertrek vinden wij voor u te ongemakkelijk. De aanbetaling wordt zolang voor u apart gezet en u krijgt het geld dan terug.

Artikel 9.2  Opzegging door de reiziger
ANVR: De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (annuleringskosten). Deze percentages dient de reisorganisator voorafgaand aan het sluiten van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar te maken.
All for Nature hanteert de volgende voorwaarden: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 84ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
− bij annulering vanaf de 84ste dag (inclusief) tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volle reissom

Artikel 10 .1  Informatie van de reisorganisator
ANVR: Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen.
All for Nature hanteert de volgende voorwaarden: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restbedrag betaalt u uiterlijk 6 weken voor vertrek.