Iedere reis van All for Nature draagt direct bij aan natuurbescherming. All for Nature heeft er voor gezorgd dat er, sinds haar oprichting, al meer dan €1.000.000 is geïnvesteerd in natuurbehoud. Maakt u onderstaande reizen met ons, dan ondersteunt u het Brown Hyena Research Project.

Het Brown Hyena Research Project bestaat sinds 1997 en is geregistreerd als non-profit organisatie in Namibië sinds 2002.
De doelstelling van het project is om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de bruine hyena en andere carnivoren en strategieën te ontwikkelen die het voortbestaan van deze dieren en hun leefgebied garanderen. Dit project heeft als doel om de effecten van de diamantwinning en het recent ontwikkelde toerisme aan de zuidkust van de Namib Desert op de populatie bruine hyena’s in kaart te brengen.

De bruine hyena is een van de grootste carnivoren van Afrika. Ze komen voor in zuidelijk Afrika: Angola, Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Zuid-Afrika en Namibië. De totale populatie wordt geschat op 5000-8000 individuen en dat maakt de bruine hyena tot de meest zeldzame van alle grote carnivoren. Desalniettemin is de dichtheid van de bruine hyena hoog langs de kust van de Namib Desert en dat is te danken aan de grote populatie pelsrobben die hier hun broedkolonies hebben. Een belangrijke bron van voedsel die het hele jaar door aanwezig is.

Meer weten over bedreigde dieren in zijn algemeen? Selecteer uw favoriete dier onder wildlife in de menubalk.

Ondersteun Het Brown Hyena Project met uw reis