Op alle reizen van All for Nature Travel zijn de ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen met de desbetreffende aanvullende voorwaarden van toepassing.

Corona omboekgarantie: Vanaf 17 februari 2022 staan de officiele reisadviezen van vrijwel alle landen weer op groen of geel volgens de Nederlandse overheid. Mocht uw bestemming door corona weer oranje of rood worden, dan heeft u bij All for Nature Travel de garantie dat u de reis altijd kunt omboeken naar een jaar later.

De ANVR-Reizigersvoorwaarden leest u hier

Pakketreisovereenkomst
De combinatie van reisdiensten die wordt aangeboden op onze website is een pakketreis in de zin van de Europese Richtlijn (EU) 2015/2302.

Aanvullende voorwaarden All for Nature Travel

De navolgende bepalingen zijn door All for Nature Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Artikel 1.4 Werkdagen
De zaterdag is bij All for Nature Travel geen officiële werkdag.

Artikel 4.3 Groepsreisvoorwaarden
ANVR: De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers. De organisator stelt je hiervan uiterlijk 20 dagen voor vertrek in kennis.
All for Nature hanteert de volgende voorwaarden: Een groepsreis kan door ons tot 8 weken voor vertrek worden geannuleerd als het aantal deelnemers onverhoopt te klein is. De ANVR hanteert 20 dagen, maar zo kort voor vertrek vinden wij voor u te ongemakkelijk. De aanbetaling wordt zolang voor u apart gezet en u krijgt het geld dan terug.
Voor cruises zijn wij gebonden aan de voorwaarden van de rederij en houden wij de ANVR voorwaarden aan. Op de M/V Plancius en Ortelius is het minimum aantal deelnemers/passagiers 70, op de Rembrandt van Rijn 24 en op de M/V Hondius en Janssonius 90.

Artikel 9.2 Opzegging door de reiziger
ANVR: Tenzij de organisator afwijkende bepalingen met u overeenkomt, gelden de hieronder afgesproken percentages…
All for Nature hanteert de volgende percentages: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten* verschuldigd:
− bij annulering tot de 84ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;
− bij annulering vanaf de 84ste dag (inclusief) tot de 56ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de vertrekdag of later: de volle reissom.
Let op: Voor vliegtickets die via ons zijn geboekt gelden andere annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten kunnen oplopen tot 100% vanaf het moment van boeking. Deze annuleringskosten verschillen per ticket en kunt u opvragen bij de reisadviseur.
* Striktere annuleringsvoorwaarden voor specifieke expeditiereizen:
Op sommige van onze reizen worden door het expeditie-achtige karakter al eerder financiële verplichtingen aangegaan. Voor u betekent dit dat u bij annulering tot 90 dagen voor vertrek de aanbetaling verschuldigd bent, en vanaf 90 dagen voor vertrek t/m de vertrekdag, de volledige reissom. In de offerte staat echter specifiek vermeld of deze annuleringsvoorwaarde op uw reis van toepassing is.

Artikel 10 .1 Betaling
ANVR: Je ontvangt vóór het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de organisator wanneer de reissom (volledig) betaald moet zijn. De organisator kan een aanbetaling verlangen.
All for Nature hanteert de volgende voorwaarden: Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de overeengekomen reissom te worden voldaan plus het bedrag van de vliegtickets. Het restbedrag betaalt u uiterlijk 8 weken voor vertrek.
* Striktere betalingsvoorwaarden voor specifieke expeditiereizen:
Op sommige van onze reizen worden door het expeditie-achtige karakter al eerder financiële verplichtingen aangegaan en kan de reis vanaf 90 dagen voor vertrek niet meer worden geannuleerd. Voor u betekent dit dat u vanaf 90 dagen voor vertrek de volledige reissom verschuldigd bent. Ook uw factuur zal hierop worden aangepast. In de offerte staat echter specifiek vermeld of deze betalingsvoorwaarde op uw reis van toepassing is.

De mooiste wildlife reizen

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner