Reizen naar mooie wildlife bestemmingen is fantastisch! Helaas heeft uw vliegreis een negatieve invloed op het klimaat door de CO2- uitstoot. Omdat efficiëntere vliegtuigen en biobrandstoffen nu nog onvoldoende beschikbaar zijn, is compenseren nog steeds dé tijdelijke oplossing om bij te dragen aan het bereiken van de wereldwijde klimaatdoelen. Voor de compensatie van uw vlucht werkt All for Nature Travel samen met GreenSeat.

Waarom werken wij met GreenSeat samen?
Uiteraard willen wij zeker weten dat uw reis ook echt gecompenseerd wordt. Daarom hebben we gekozen voor GreenSeat dat onderdeel is van de Climate Neutral Group. Zij biedt klimaatprojecten die voldoen aan de VCS of Gold Standard én bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit én hun lidmaatschap van ICROA, de International Carbon Reduction & Offsetting Alliance, waarborgen dat compensatie via hun projecten voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria.

Hoe werkt de compensatie van uw reis
De CO2-uitstoot van uw reis wordt berekend met de GreenSeat calculator of het zone-model. Met het bedrag dat u betaalt geeft u huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie via projecten van Greenseat. Die zorgen ervoor dat de hoeveelheid uitgestoten CO2 op een andere plek wordt voorkomen. Zo gaat u klimaatverandering tegen en helpt u de lokale bevolking.

Al uw uitstoot gecompenseerd met verdubbelde Greenseat
Als u via GreenSeat compenseert, heeft de CO2-uitstoot van uw vervoermiddel geen impact op het klimaat. Echter, vliegtuigen veroorzaken naast CO2 ook nog andere uitstoot zoals roet, condensstrepen en stikstofoxiden. Deze CO2 equivalenten worden in de Radiative Force index (RFI) met een factor van 1,9 gemultipliceerd. Daarom verdubbelt All for Nature Travel vanaf 2023 de gecompenseerde tonnages via GreenSeat zodat ook alle uitstoot daadwerkelijk gecompenseerd wordt. Een serieuze bijdrage en geen afgetikt vinkje. Bij de reisbescheiden ontvangt u een officieel certificaat van een onafhankelijke instantie.

Welk project ondersteunt u met uw reis?
All for Nature heeft bij Greenseat twee projecten uitgekozen die wij met onze reizen ondersteunen: Houtskoolovens in Afrika en Windmolens in India. Door ondersteuning van deze projecten mogelijk te maken zorgt u dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder stijgt.

Houtskoolovens in Afrika
In Afrika kookt ongeveer 94% van de huishoudens op het platteland op open vuur. Dit leidt tot veel ontbossing en gezondheidsklachten. Door ontbossing houdt de bodem minder goed water vast en erodeert, met alle negatieve gevolgen voor de landbouw en het klimaat. Ook is koken op open houtvuur doodsoorzaak nummer 4 in de wereld. In samenwerking met de lokale bevolking zijn daarom efficiënte houtskoolovens ontwikkeld. Deze houtskoolovens gaan klimaatverandering tegen en verbeteren tegelijkertijd de situatie voor de lokale bevolking. Door het gebruik van één efficiënte houtskooloven wordt 390 kilogram houtskool per jaar vermeden, dit voorkomt ontbossing, waarmee 2.390 kg uitstoot wordt voorkomen. Ter vergelijking; een retour vlucht naar Kaapstad veroorzaakt 2070 kg uitstoot en het kost €33,- om dit te compenseren. Vanaf 2023 wordt dit bedrag verdubbeld.

Windmolens in India
Elektriciteit in Zuid-India is slechts sporadisch beschikbaar en veelal opgewekt met centrales die, de toch al vervuilde, lucht zeker niet schoner maken. Door de komst van deze windmolens worden lokale huishoudens voorzien van een stabiele toevoer van schone energie. Met een goede en betrouwbare toegang tot schone energie verbetert hun leefsituatie. De windmolens zijn opgezet in samenwerking met een Indiaas bedrijf dat naast zijn financiële doelstelling ook zijn sociale rol erg serieus neemt. Zo investeren ze in infrastructuur en zijn ze betrokken bij de bouw van een school, een bibliotheek en andere lokale projecten. Door de verandering van vervuilende energiecentrales naar windmolens wordt er veel uitstoot voorkomen. De uitstoot van CO2 door reizen draagt bij aan klimaatverandering. Door windmolens in Zuid-India mogelijk te maken zorg je dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet verder stijgt. Bovendien worden vakantiebestemmingen als India ook voor toekomstige generaties reizigers behouden. Een retourvlucht naar Delhi veroorzaakt bijv. 1030 kg uitstoot en het kost €17,- om dit te compenseren. Vanaf 2023 wordt dit bedrag verdubbeld.

Vliegen met een positieve impact
Naast de negatieve impact door CO2-uitstoot heeft uw reis met ons als duurzaam gecertificeerde reisorganisatie juist een grote positieve impact. Uw reis zorgt voor eerlijke inkomsten voor de lokale bevolking. Verder speelt duurzaam toerisme een cruciale rol bij natuurbehoud en bescherming van diersoorten. En ‘last but not least’: Als u reist met All for Nature Travel dan draagt u direct bij aan natuurbescherming. Lees meer in het artikel ‘Vliegen met een positieve impact’.

WordPress Cookie Plug-in door Real Cookie Banner