Privacybeleid

De bescherming van persoonsgegevens neemt bij All for Nature een belangrijke plaats in. All for Nature B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Wanneer uw gegevens aan All for Nature B.V. verstrekt, vallen uw gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens

  • Voor het aanvragen van informatie of een offerte of het aanmelden op de nieuwsbrief wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.
  • Heeft u zich aangemeld voor de nieuwsbrief en wilt u deze niet meer ontvangen? Meld u zich dan af via de afmeldbutton in de nieuwsbrief.
  • Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Uw persoonsgegevens als u met ons reist

  • Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u  bij ons hebt geboekt.  Voor het boeken van uw reis hebben wij bijvoorbeeld persoonsgegevens van u nodig, zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en paspoortgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor zaken met betrekking tot uw reis. Bijvoorbeeld voor uw factuur, details over uw reis, permits in de Nationale Parken, verzekeringen, tickets of het bereiken van thuisblijvers in een noodgeval. Persoonlijke gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld. Wij vragen u de kopie van uw paspoort op een veilige manier aan te leveren door gebruik te maken van de KopieID app. Of u krast het BSN nummer weg (let op 2 x) op de kopie en zet groot ‘kopie’ op uw foto en vermeld datum van kopie. Wij verwijderen de kopie van uw paspoort na 3 jaar;
  • Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.
  • Uw gegevens kunnen door All for Nature B.V. worden gebruikt om u te informeren over relevante reisgerelateerde producten, diensten en aanbiedingen. Indien u hier bezwaar tegen hebt, vragen wij u contact met ons op te nemen via info@allfornature.nl;

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien u inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wil, kunt u dit doen via info@allfornature.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid.

Cookiebeleid

All for Nature B.V. maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van uw computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele en analytische cookies

De geplaatste cookies op onze website zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website. Bijvoorbeeld het uitlezen van uw browserinstellingen om zo onze websites optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven.
Analytische cookies gebruiken wij om bij te houden hoeveel bezoekers wij krijgen en hoe lang zij op verschillende pagina’s doorbrengen. Met deze informatie kunnen wij onze website optimaliseren.

Plaatsen van niet functionele cookies

Wij maakt geen gebruik van niet functionele cookies.

Blokkeren van cookies

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, pas dan de instellingen van uw internet browser aan om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website(s) nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, verwijder de cookies via Your Online Choices
of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.


Disclaimer & Copyright

Personen die de websites allfornature.nl en allfornaturetravel.com oproepen verklaren daarmee akkoord te gaan met de onderstaande disclaimer en copyright.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. All for Nature B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. All for Nature kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Copyright

Alle rechten berusten bij All for Nature B.V. , tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

—–

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 3 november 2018.

Mocht u vragen hebben over of commentaar op de disclaimer en het privacy beleid dan kunt u contact opnemen via info@allfornature.nl

De mooiste wildlife reizen